Dnes začíná upisovací období. Spořicí státní dluhopisy je možno kupovat na více než 300 pobočkách České spořitelny, Československé obchodní banky a Komerční banky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Pro spořicí státní dluhopisy, vydávané dne 11. 11. 2011, je stanoveno upisovací období (neboli období pro pořízení spořicích státních dluhopisů) na:

  • 3. 10. 2011 - 1. 11. 2011

Ačkoliv datem ukončení upisovacího období je 1. 11. 2011, je možné, že vydání jednotlivých typů spořicích státních dluhopisů bude ukončeno ještě před tímto datem rozhodnutím Ministerstva financí. O případném předčasném ukončení upisovacího období bude Ministerstvo financí informovat prostřednictvím těchto internetových stránek.

Typ dluhopisu   Předpokládaný objem vydaných dluhopisů
Tabulkač. 1 - Předpokládaný objem emise spořicích státních dluhopisů
 Diskontovaný  3 000 000 000 Kč
 Kuponový  3 000 000 000 Kč
 Reinvestiční  4 000 000 000 Kč

Zdroj: MF - odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku;

Po celé upisovací období však platí pravidlo, že nebude-li úhrada ceny pořizovaných dluhopisů připsána na účet distributora do 5 pracovních dnů od podání žádosti o úpis spořicích státních dluhopisů, žádost bude stornována. Pokud je tedy žádost podána k poslednímu dni upisovacího období, můžete stále uhradit cenu pořizovaných dluhopisů do 5 pracovních dnů od podání žádosti o úpis. 

Související informace

Spořicí státní dluhopisy je možno kupovat na více než 300 pobočkách České spořitelny, Československé obchodní banky a Komerční banky.