Informace k reinvestici výnosů a k předčasnému splacení státních dluhopisů k 1. 4. 2021

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Dne 1. 4. 2021 byla vydána 3. tranše Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2019–2025 II, FIX %, ISIN CZ0001005631, vydaného dne 1. 4. 2019, a dále 2. tranše Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2020–2026 II, FIX %, ISIN CZ0001005813, Proti-inflačního státního dluhopisu České republiky, 2020–2026 II, CPI %, ISIN CZ0001005821, a Fixního státního dluhopisu České republiky, 2020–2026 II, 1,50 %, ISIN CZ0001005805, vydaných dne 1. 4. 2020, a to formou reinvestice výnosu. Vlastníkům, kteří zakoupili výše uvedené emise Dluhopisu Republiky, byly na majetkový účet připsány dluhopisy odpovídající výši výnosu za druhé výnosové období. Bližší informace k reinvestici výnosů můžete nalézt zde.

K tomuto datu bylo zároveň možné podat žádost o splacení jmenovité hodnoty výše uvedených dluhopisů před řádným datem splatnosti. V obdobích od 1. 2. 2021 do 26. 2. 2021, resp. od 11. 1. 2021 do 8. 2. 2021, která jsou stanovena příslušnými emisními podmínkami, bylo podáno celkem 117 žádostí o předčasné splacení dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 39 123 500 Kč. K datu předčasného splacení byla vlastníkům vyplacena jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s příslušným výnosem dluhopisu za výnosové období od 1. 4. 2020 do 1. 4. 2021, který v této souvislosti nebyl reinvestován do nových dluhopisů. Další informace k předčasnému splacení naleznete zde.

Po datu reinvestice výnosů a předčasného splacení si může každý vlastník Dluhopisu Republiky, případně žadatel o předčasné splacení, prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu vygenerovat výpis z majetkového účtu. O výpis je rovněž možné za poplatek požádat na vybraných pobočkách smluvních distributorů, které poskytují navazující služby k Dluhopisu Republiky.

V případě jakýchkoli potíží souvisejících s reinvesticí výnosu nebo s předčasným splacením se neváhejte obrátit na e-mail DluhopisRepubliky@mfcr.cz.