Příručka investora

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 6. 1. 2022

Aktuálně neprobíhá žádné upisovací období emisí Dluhopisu Republiky.

Na přelomu roku bylo dosaženo naprosto rekordního výsledku úpisu emisí Dluhopisu Republiky, což vedlo Ministerstvo financí k pozastavení vydávání těchto emisí. Takto úspěšný výsledek úpisu umožňuje refinancování více než jedné čtvrtiny splátek korunových střednědobých a dlouhodobých dluhopisů splatných v letošním roce. Bližší informace o předběžné struktuře a způsobech krytí potřeby financování v rozpočtovém roce 2022 jsou uvedeny ve Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2022, jejímž účelem je prezentace základního rámce programu financování státu pro rok 2022.