Upisovací období

Pro každou emisi státních dluhopisů je stanoveno upisovací období, ve kterém je možné si pořídit dluhopisy prostřednictvím smluvních distributorů Ministerstva financí.

ilustrace