Kontakty

Ministerstvo financí

Informační e-mailové adresy Ministerstva financí - DluhopisRepubliky@mfcr.cz, sporicidluhopisy@mfcr.cz

Distributoři

Distributoři jsou smluvními partnery Ministerstva financí, prostřednictvím kterých lze požádat o úpis, tj. pořízení státních dluhopisů. Distributoři poskytují další navazující služby majitelům účtů vedených v samostatné evidenci Ministerstva financí.

DISTRIBUTOŘI STÁTNÍCH DLUHOPISŮ PRO OBČANY
Název Distributora Číslo informační linky Internetové stránky

ČSOB Československá obchodní banka, a. s.

800 188 188
(po – pá, 8 – 17)
http://www.csob.cz/
Česká spořitelna, a.s. 800 207 207
(po – pá, 8 – 17)
http://www.csas.cz/

Komerční banka, a.s., nepřijímá žádné žádosti o úpis ani neposkytuje navazující služby pro emise Dluhopisu Republiky. V minulosti poskytovala navazující služby ke všem emisím spořicích státních dluhopisů.

J & T BANKA, a.s., nepřijímá žádné žádosti o úpis ani neposkytuje navazující služby pro emise Dluhopisu Republiky. V minulosti poskytovala navazující služby k emisím spořicích státních dluhopisů s datem emise 12. 6. 2012, 12. 12. 2012 a 12. 12. 2013.

ElEKTRONICKÝ PŘÍSTUP KE SPRÁVĚ MAJETKOVÉHO ÚČTU

Elektronický přístup ke správě majetkového účtu umožňuje podávat požadavky na úpis, reinvestici jmenovité hodnoty či předčasné splacení spořicích státních dluhopisů. Detailnější informace o možnostech elektronické správy majetkového účtu naleznete na: Úvodní stránka > Jak investovat > Elektronický přístup ke správě majetkového účtu nebo se obraťte na Centrální depozitář cenných papírů, a.s. Pokud potřebujete znovu zaslat přihlašovacích údaje, kontaktujte informační linku z Vašeho mobilního telefonu a po ověření Vám tyto údaje budou zaslány znovu.

Informační linka E-mailová adresa

Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

221 832 185
(po – pá: 8:00 – 17:00)
dotazy@cdcp.cz